'It is not possible to leave death to the dying'

(Irving Yalom)

Over RITUALL

RITUALL heeft als doel kwaliteitsvolle, respectvolle en zinvolle zorg te bieden aan personen die het levenseinde naderen, en bij te dragen tot een palliatieve zorg cultuur waarin de patiënt centraal staat.

Dit doen we door excellent en relevant onderzoek te verrichten. We leiden studenten geneeskunde en huisartsen op en ondersteunen alle actoren in de gezondheidszorg. We doen dit vanuit een interactief en internationaal netwerk om zo een innovatieve en vooraanstaande rol te spelen in het beleid en de organisatie van palliatieve zorg in Vlaanderen en de wereld.